Inkery Line Ornella
Nelly
born: 06.01.2020
breeder: Nellya Makarova, RUS
shows: 2 x BOB Puppy

pedigree ...back